GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Archívne

Vera Stankova

  1. Úspešne s kožou na trh

    Úspešne s kožou na trh

    Dobre si pamätám na ten okamžik, kedy sme sa spoločne s Rostyou Gordon Smith rozhodli napísať motivačnú knihu.

    VIAC

Spoločnosť getCLIENTS v roku 2013 zabezpečovala pre Top centrum podnikateliek organizáciu Európskeho dňa podnikateliek a manažérok, ktorý sa konal prvý raz v Európe. Na trojdňovom podujatí pod záštitou manželky prezidenta pani Silvie Gašparovičovej sa okrem podnikateliek zo Slovenska zúčastnili aj podnikateľky a manažérky z Českej republiky, Talianska, Nemecka, Chorvátska, Monaka a Ukrajiny. Celá organizácia bola mimoriadne náročná programovo aj organizačne. Tím spoločnosti getCLIENTS preukázal mimoriadnu profesionalitu, čím prispel k úspešnému priebehu celého podujatia.

Top Centrum podnikateliek