GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Case studies

Prípadové štúdie

Niekedy je ťažké si predstaviť, čo všetko sa skrýva za tými veľkými a častokrát aj cudzími slovami. Záleží nám ale na tom, aby ste mali presnejšiu predstavu o tom, ako pracujeme, a tak sa podelíme o pár príkladov z toho, čo sme v poslednom čase robili.

getClients Case Stuidies graph

Naša spoločnosť organizovala v roku 2014 v spolupráci s agentúrou getCLIENTS zábavno-športové podujatie Deň rodiny a priateľov SPP - distribúcia pre svojich zamestnancov a ich rodiny. Prístup agentúry pri príprave podujatia bol tvorivý, systematický, promptný a veľmi príjemný a ústretový s nefalšovaným nasadením. Komunikácia, ktorú pri plnení požiadaviek nás ako klienta, či už v procese zabezpečovania podujatia, počas neho, ale aj po úspešnej realizácii, definitívne prispela k naozaj dobrému pocitu zo spolupráce, ktorá sa nekončí ani po odchode hostí. Vzhľadom na spokojnosť tlmočenú zo strany účastníkov podujatia radi odporúčame služby agentúry getCLIENTS, ktoré sú z našej skúsenosti šité na mieru potrebám klienta, domyslené a prepracované do detailov.

SPP-distribúcia, a.s.