GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Case studies

Prípadové štúdie

Niekedy je ťažké si predstaviť, čo všetko sa skrýva za tými veľkými a častokrát aj cudzími slovami. Záleží nám ale na tom, aby ste mali presnejšiu predstavu o tom, ako pracujeme, a tak sa podelíme o pár príkladov z toho, čo sme v poslednom čase robili.

getClients Case Stuidies graph

Spoločnosť getCLIENTS v roku 2013 zabezpečovala pre Top centrum podnikateliek organizáciu Európskeho dňa podnikateliek a manažérok, ktorý sa konal prvý raz v Európe. Na trojdňovom podujatí pod záštitou manželky prezidenta pani Silvie Gašparovičovej sa okrem podnikateliek zo Slovenska zúčastnili aj podnikateľky a manažérky z Českej republiky, Talianska, Nemecka, Chorvátska, Monaka a Ukrajiny. Celá organizácia bola mimoriadne náročná programovo aj organizačne. Tím spoločnosti getCLIENTS preukázal mimoriadnu profesionalitu, čím prispel k úspešnému priebehu celého podujatia.

Top Centrum podnikateliek