GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Case studies

Prípadové štúdie

Niekedy je ťažké si predstaviť, čo všetko sa skrýva za tými veľkými a častokrát aj cudzími slovami. Záleží nám ale na tom, aby ste mali presnejšiu predstavu o tom, ako pracujeme, a tak sa podelíme o pár príkladov z toho, čo sme v poslednom čase robili.

getClients Case Stuidies graph

V decembri 2013 sme usporadúvali event pre najvýznamnejších klientov spoločnosti SPP-distribúcia. Na zorganizovanie eventu sme si vybrali firmu getCLIENTS. So službami agentúry sme boli veľmi spokojní. Najviac oceňujeme ľudský prístup a promptné a flexibilné riešenie každej požiadavky, ktorá z našej strany vystala.

SPP-distribúcia, a.s.