GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Case studies

Prípadové štúdie

Niekedy je ťažké si predstaviť, čo všetko sa skrýva za tými veľkými a častokrát aj cudzími slovami. Záleží nám ale na tom, aby ste mali presnejšiu predstavu o tom, ako pracujeme, a tak sa podelíme o pár príkladov z toho, čo sme v poslednom čase robili.

getClients Case Stuidies graph

We found in getCLIENTS that sensitivity, high attention and deep understanding that are crucial when communicating for the nonprofit sector. getCLIENTS consultants are very professional, solution-oriented, proactively trying to identifying new PR opportunities. They manage to successfully promote our projects in Slovak media, in times when journalists’ attention is directed mostly on the economic and political scene, and less on issues such as social integration, education, contemporary culture.

Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, Viedeň