GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Zodpovedné podnikanie

Keď veríte, že ak sa spoja nápady, znalosti a nadšenie, vznikajú unikátne inovácie!

ZADANIE

Obe máme za sebou viac ako 10-ročnú kariéru v neziskovom sektore. Keďže ho poznáme naozaj dobre, obdivujeme organizácie, ktoré robia kvalitnú robotu. Od roku 2005 pracujeme na rozvoji spolupráce firiem s neziskovými organizáciami. Keď sme zakladali vlastnú firmu, od samého začiatku sme vedeli, že vytvoríme vlastný CSR projekt. Otázkou nebolo „či“, ale „kedy“ a „čo“.

VÝZVY

Vytvoriť a uviesť do života ambiciózny projekt – vzdelávacie centrum pre ľudí z neziskových organizácií. Vzdelávacie centrum, ktoré by umožnilo kontinuálne vzdelávanie a poskytlo prvotriednych lektorov so skúsenosťami z praxe.

NÁŠ PRÍSTUP

Uvedomujeme si, že technológie, informácie a nové generácie menia zaužívané spôsoby v takmer každej oblasti života. To, čo bolo dobré pred desiatimi rokmi, je dnes staré a nefunkčné. Svet sa rýchlo mení a kto chce uspieť, musí pochopiť, čo sa okolo neho deje. A musí tiež vedieť predať svoje znalosti a zručnosti. Keďže neziskové organizácie nefungujú v izolovanej bubline, meniace sa prostredie a zvyšujúce sa nároky vplývajú aj na ich činnosť.

Schopnosť prispôsobiť sa, rozvíjať nové zručnosti a správne komunikovať sa pre ne stáva kľúčovou kompetenciou, ktorú by mali nepretržite rozvíjať. Ustavičné vzdelávanie sa, orientovanie sa v trendoch a osvojovanie si nových zručností je v súčasnosti pre dlhodobý úspech nevyhnutné. Trh síce ponúka nepreberné množstvo vzdelávacích produktov, ale len málo takých, ktoré by zohľadňovali potreby neziskových organizácií.

Aj to málo však často nezohľadňuje nové trendy. Na základe dostupných informácií, dlhoročných skúseností a získaných poznatkov sme v roku 2014 vymysleli getADVANTAGE centrum. Do projektu sme zapojili ďalších partnerov, firmy a organizácie, ktoré sú rovnako ako my presvedčené, že efektívne a úspešne riadiť neziskovú organizáciu je možné iba neustálym vzdelávaním, dopĺňaním a rozvíjaním zručností.

V tejto iniciatíve nás od samého začiatku ako partneri podporovali firmy Microsoft Slovakia, Develor a nezisková organizácia epic.

VÝSLEDOK

Otvorením getADVANTAGE centra vznikol jedinečný priestor pre zamestnancov neziskových organizácií, kde si môžu celoročne dopĺňať vzdelanie či rozvíjať zručnosti. Tréneri getADVANTAGE centra sú odborníkmi vo svojich oblastiach, centrum spolupracuje aj s renomovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré využívajú moderné učebné metódy. Tréningy sú pripravované tak, aby poskytli koncepčné vzdelávanie, a najmä priniesli merateľný efekt.

getADVANTAGE centrum má za sebou už viacero hmatateľných výsledkov - s lektormi sme pripravili 36 tréningov a webinárov, na ktorých sa školilo 263 účastníkov zo 128 neziskových organizácií. Podarilo sa nám zorganizovať aj veľmi úspešný NGO Day, kde sme privítali viac ako sto hostí z podnikateľského aj tretieho sektora. Hodnotenia účastníkov sú veľmi pozitívne a motivujú nás pokračovať, pretože až 98 % z nich oceňuje profesionalitu a expertízu lektorov a 99 % by vzdelávanie v getADVANTAGE centre odporučilo ostatným.

We found in getCLIENTS that sensitivity, high attention and deep understanding that are crucial when communicating for the nonprofit sector. getCLIENTS consultants are very professional, solution-oriented, proactively trying to identifying new PR opportunities. They manage to successfully promote our projects in Slovak media, in times when journalists’ attention is directed mostly on the economic and political scene, and less on issues such as social integration, education, contemporary culture.

Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, Viedeň