GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Komunikácia

Keď nechýba odvaha pripraviť naozaj netradičnú spoločenskú hru!

KLIENT

Umelecká iniciatíva zameraná na realizáciu projektov súčasného umenia v strednej Európe, ktorá umožňuje dialóg medzi umelcami, kurátormi, kritikmi a ďalšími umeleckými profesiami a verejnosťou. Iniciatíva aktívne podporuje lokálne umelecké a teoretické aktivity, pričom uprednostňuje jednotlivcov a menšie projekty, ktoré sú však významným prínosom.

ZADANIE

Propagácia jedinečného projektu Tržnica Bojárt v médiách s cieľom prilákať súťažiacich. Cieľom projektu svetoznámej českej umelkyne Kateřiny Šedej bolo oživiť budovu Tržnice, upozorniť na jej výnimočnosť v rámci mesta, zatraktívniť ju a prilákať ďalších návštevníkov.

VÝZVY

Kateřina Šedá je medzinárodne uznávaná umelkyňa, ktorej projekty sa realizovali vo viacerých európskych metropolách vrátane Prahy či Berlína. Na Slovensku však jej tvorba nie je veľmi známa. Navyše, umelecký koncept sociálne ladeného filantropického projektu so zapojením veľkej skupiny ľudí sa u nás realizoval prvýkrát.

NÁŠ PRÍSTUP

Ako miesto konania si umelkyňa vybrala budovu Tržnice na Trnavskom mýte v Bratislave. Postmoderná budova, v ktorej kedysi pulzoval život, je dnes vo veľmi zlom technickom stave. Aj keď organizátor predpokladal, že o súťaž budú mať záujem predovšetkým seniori, ktorí patria medzi najčastejších návštevníkov Tržnice, zamerali sme komunikáciu na mladšie generácie.

Zvolili sme atraktívne posolstvá, komunikovali sme prostredníctvom klasických aj sociálnych médií v kombinácii s reklamou. Tržnicu sme predstavili ako miesto, kde to v minulosti žilo a ktoré si zaslúži druhú šancu. V komunikácii sme tiež naplno využili potenciál, ktorý ponúkal samotný koncept hry postavený na u nás veľmi populárnej súťaži Pevnosť Boyard.

VÝSLEDOK

Vďaka kvalitnému mediálnemu pokrytiu a dobre zvolenej stratégii komunikácie voči primárnym cieľovým skupinám sa do súťaže zapojilo viac ako 150 účastníkov, prevažne mladých ľudí. Počas dvoch dní hľadali podľa sprievodného katalógu časti zariadenia a architektúry či predmety, ktoré neboli na predaj. Koncept spoločenskej hry sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom nielen v médiách, ale aj u súťažiacich a predajcov.

S firmou getCLIENTS sme spolupracovali na pre nás špecifickom a výnimočnom projekte v oblasti, kde sme mali nulové skúsenosti. Ich prístup bol vysoko profesionálny, boli ústretoví, nápomocní a najmä veľmi trpezliví. Výsledok bol prínosný a boli sme s ním nad naše očakávania spokojní. Škoda, že sme sa k podobnej príležitosti odvtedy nedostali, spoluprácu by sme si určite radi zopakovali.

ESTEN s.r.o., Košice