GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Komunikácia s cieľovými skupinami

Keď klient presne vie, čo chce, ale jeho cieľová skupina to vníma inak!

KLIENT

Inštitúcia patriaca do siete informačných kancelárií jednej z popredných európskych inštitúcií. K jej hlavným aktivitám patrí organizovanie rôznych podujatí a udržiavanie kontaktov s odbornou verejnosťou, novinármi, médiami a predstaviteľmi politického i spoločenského života na Slovensku.

ZADANIE

Zabezpečiť stretnutie poslancov Európskeho parlamentu so zainteresovanými osobami v slovenských regiónoch a vytvoriť tak priestor pre diskusiu o posilnenej úlohe Európskeho parlamentu. Klient požadoval komplexné organizačné zabezpečenie podujatí vrátane vytipovania hostí z najrôznejších oblastí – podnikateľskej sféry, médií, neziskových organizácií, profesijných združení.

VÝZVY

Voľby do Európskeho parlamentu nepatria na Slovensku medzi atraktívne témy. Verejnosť im stále neprikladá dostatočný význam, úloha poslancov EP býva často vnímaná negatívne bez akéhokoľvek významnejšieho vplyvu na každodenný život obyvateľov členských krajín.

NÁŠ PRÍSTUP

Voči každej skupine sme viedli samostatnú a cielenú komunikáciu, v ktorej sme zdôrazňovali kľúčový prínos parlamentu a aktivít poslancov pre jednotlivé skupiny. Volili sme nástroje komunikácie, ktoré sú pre jednotlivé skupiny prijateľné, a komunikovali sme posolstvá, ktoré sú týmito skupinami prijímané.

VÝSLEDOK

Regionálne stretnutia sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom zástupcov podnikateľského sektora, neziskových organizácií i médií. Vysoká účasť zainteresovaných osôb, ako aj kvalita diskusie prekročili klientove očakávania.

Firma getCLIENTS pre nás usporiadala v roku 2014 až dve podujatia – novoročný večierok pre zamestnancov vo februári a teambuilding počas letných mesiacov. So službami agentúry getCLIENTS sme boli veľmi spokojní. My aj naši zamestnanci nesmierne oceňujú originalitu, partnerský prístup a najmä precízne prevedenie všetkých nápadov. Taktiež oceňujeme fakt, že všetci dodávatelia, s ktorými agentúra pracuje sú profesionáli vo svojich oblastiach. Z každého podujatia, ktoré pre nás getCLIENTS organizovali, sme mali dojem, že majiteľkám nesmierne záleží na tom, aby bolo podujatie jedinečné a nezabudnuteľné. Na agentúru getCLIENTS sa radi obrátime aj v budúcnosti.

DuPont Slovakia s.r.o.