GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Komunikácia s cieľovými skupinami

Keď klient presne vie, čo chce, ale jeho cieľová skupina to vníma inak!

KLIENT

Inštitúcia patriaca do siete informačných kancelárií jednej z popredných európskych inštitúcií. K jej hlavným aktivitám patrí organizovanie rôznych podujatí a udržiavanie kontaktov s odbornou verejnosťou, novinármi, médiami a predstaviteľmi politického i spoločenského života na Slovensku.

ZADANIE

Zabezpečiť stretnutie poslancov Európskeho parlamentu so zainteresovanými osobami v slovenských regiónoch a vytvoriť tak priestor pre diskusiu o posilnenej úlohe Európskeho parlamentu. Klient požadoval komplexné organizačné zabezpečenie podujatí vrátane vytipovania hostí z najrôznejších oblastí – podnikateľskej sféry, médií, neziskových organizácií, profesijných združení.

VÝZVY

Voľby do Európskeho parlamentu nepatria na Slovensku medzi atraktívne témy. Verejnosť im stále neprikladá dostatočný význam, úloha poslancov EP býva často vnímaná negatívne bez akéhokoľvek významnejšieho vplyvu na každodenný život obyvateľov členských krajín.

NÁŠ PRÍSTUP

Voči každej skupine sme viedli samostatnú a cielenú komunikáciu, v ktorej sme zdôrazňovali kľúčový prínos parlamentu a aktivít poslancov pre jednotlivé skupiny. Volili sme nástroje komunikácie, ktoré sú pre jednotlivé skupiny prijateľné, a komunikovali sme posolstvá, ktoré sú týmito skupinami prijímané.

VÝSLEDOK

Regionálne stretnutia sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom zástupcov podnikateľského sektora, neziskových organizácií i médií. Vysoká účasť zainteresovaných osôb, ako aj kvalita diskusie prekročili klientove očakávania.

V decembri 2013 sme usporadúvali event pre najvýznamnejších klientov spoločnosti SPP-distribúcia. Na zorganizovanie eventu sme si vybrali firmu getCLIENTS. So službami agentúry sme boli veľmi spokojní. Najviac oceňujeme ľudský prístup a promptné a flexibilné riešenie každej požiadavky, ktorá z našej strany vystala.

SPP-distribúcia, a.s.