GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Interná firemná komunikácia

Keď firme záleží na zamestnancoch a pozitívnej atmosfére na pracovisku!

KLIENT

Firma s dvestoročnou tradíciou v rôznych odvetviach, pôsobiaca na trhoch v 90 krajinách. Prináša špičkovú vedu a inžinierstvo prostredníctvom inovatívnych produktov, materiálov a služieb. Ročne uvedie na trh tisíce nových produktov v takých rozdielnych oblastiach, akými sú poľnohospodárstvo, výživa, elektronika a komunikácia, bezpečnosť a ochrana, bývanie a stavebníctvo, doprava a odievanie. Na Slovensku zamestnáva 110 ľudí.

ZADANIE

Navrhnúť koncepciu a nástroje, ako zamestnancom slovenskej pobočky v priebehu jediného dňa predstaviť zmeny súvisiace so zmenou majoritného akcionára firmy a prezentovať firemné hodnoty a vízie.

VÝZVY

Zmena majiteľa sa u zamestnancov nestretla s pozitívnym ohlasom. Vo firme vládla neistota a obavy zo straty zamestnania, zmeny výšky ohodnotenia či straty ďalších výhod, na ktoré boli zamestnanci zvyknutí.

NÁŠ PRÍSTUP

Klientovi sme predložili komplexný návrh komunikácie so zamestnancami. Vychádzali sme z toho, že zamestnanci, ktorí rešpektujú firmu a jej značku, sú motivovaní podávať lepšie výkony a sú lojálnejší. Internú komunikáciu zmien sme rozvrhli do jedného dňa, ktorý mal vytvoriť tzv. turning point – okamih pre vnútorný branding. Posolstvá internej komunikácie sme dôkladne zladili s posolstvami externej komunikácie, aby nenastali žiadne nedorozumenia a nenarušila sa integrita. Všetky komunikačné aktivity, ako aj celý program sme navrhli tak, aby mali zamestnanci možnosť spoznať nového majiteľa, zábavnou formou sa oboznámili s takmer 200-ročnou históriou firmy a jej víziami do budúcnosti. Vytvorením príjemnej a jedinečnej atmosféry sme zdôraznili otvorenosť a pozitívny prístup zamestnávateľa.

Celý priestor bol vyzdobený vo farbách spoločnosti. Každého zamestnanca ráno privítal muž v historickom kostýme s podobou zakladateľa firmy spolu s regionálnym vedením. Predpoludním sa konali zábavné aktivity, napr. vedomostný kvíz o firme či stena prianí. Popoludní sa zamestnanci presunuli do hotela, kde sa konal „town hall meeting“ spojený s odmeňovaním najlepších zamestnancov. Nasledovalo večerné podujatie s bohatým kultúrnym programom.

VÝSLEDOK

Vysoko profesionálnym prístupom sme dokázali vyťažiť maximum z neveľkého rozpočtu. Výsledkom celodennej internej kampane bolo efektívne a jasné predstavenie nového majiteľa, bohatej histórie firmy, jej úspechov, hodnôt a vízií do budúcnosti. Profesionálne pripravená a zvládnutá interná komunikácia prispela k zmene nálad vo firme, akceptácii zmien a pozitívnej atmosfére.

We found in getCLIENTS that sensitivity, high attention and deep understanding that are crucial when communicating for the nonprofit sector. getCLIENTS consultants are very professional, solution-oriented, proactively trying to identifying new PR opportunities. They manage to successfully promote our projects in Slovak media, in times when journalists’ attention is directed mostly on the economic and political scene, and less on issues such as social integration, education, contemporary culture.

Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, Viedeň