GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Interná firemná komunikácia

Keď firme záleží na zamestnancoch a pozitívnej atmosfére na pracovisku!

KLIENT

Firma s dvestoročnou tradíciou v rôznych odvetviach, pôsobiaca na trhoch v 90 krajinách. Prináša špičkovú vedu a inžinierstvo prostredníctvom inovatívnych produktov, materiálov a služieb. Ročne uvedie na trh tisíce nových produktov v takých rozdielnych oblastiach, akými sú poľnohospodárstvo, výživa, elektronika a komunikácia, bezpečnosť a ochrana, bývanie a stavebníctvo, doprava a odievanie. Na Slovensku zamestnáva 110 ľudí.

ZADANIE

Navrhnúť koncepciu a nástroje, ako zamestnancom slovenskej pobočky v priebehu jediného dňa predstaviť zmeny súvisiace so zmenou majoritného akcionára firmy a prezentovať firemné hodnoty a vízie.

VÝZVY

Zmena majiteľa sa u zamestnancov nestretla s pozitívnym ohlasom. Vo firme vládla neistota a obavy zo straty zamestnania, zmeny výšky ohodnotenia či straty ďalších výhod, na ktoré boli zamestnanci zvyknutí.

NÁŠ PRÍSTUP

Klientovi sme predložili komplexný návrh komunikácie so zamestnancami. Vychádzali sme z toho, že zamestnanci, ktorí rešpektujú firmu a jej značku, sú motivovaní podávať lepšie výkony a sú lojálnejší. Internú komunikáciu zmien sme rozvrhli do jedného dňa, ktorý mal vytvoriť tzv. turning point – okamih pre vnútorný branding. Posolstvá internej komunikácie sme dôkladne zladili s posolstvami externej komunikácie, aby nenastali žiadne nedorozumenia a nenarušila sa integrita. Všetky komunikačné aktivity, ako aj celý program sme navrhli tak, aby mali zamestnanci možnosť spoznať nového majiteľa, zábavnou formou sa oboznámili s takmer 200-ročnou históriou firmy a jej víziami do budúcnosti. Vytvorením príjemnej a jedinečnej atmosféry sme zdôraznili otvorenosť a pozitívny prístup zamestnávateľa.

Celý priestor bol vyzdobený vo farbách spoločnosti. Každého zamestnanca ráno privítal muž v historickom kostýme s podobou zakladateľa firmy spolu s regionálnym vedením. Predpoludním sa konali zábavné aktivity, napr. vedomostný kvíz o firme či stena prianí. Popoludní sa zamestnanci presunuli do hotela, kde sa konal „town hall meeting“ spojený s odmeňovaním najlepších zamestnancov. Nasledovalo večerné podujatie s bohatým kultúrnym programom.

VÝSLEDOK

Vysoko profesionálnym prístupom sme dokázali vyťažiť maximum z neveľkého rozpočtu. Výsledkom celodennej internej kampane bolo efektívne a jasné predstavenie nového majiteľa, bohatej histórie firmy, jej úspechov, hodnôt a vízií do budúcnosti. Profesionálne pripravená a zvládnutá interná komunikácia prispela k zmene nálad vo firme, akceptácii zmien a pozitívnej atmosfére.

Spoločnosť getCLIENTS v roku 2013 zabezpečovala pre Top centrum podnikateliek organizáciu Európskeho dňa podnikateliek a manažérok, ktorý sa konal prvý raz v Európe. Na trojdňovom podujatí pod záštitou manželky prezidenta pani Silvie Gašparovičovej sa okrem podnikateliek zo Slovenska zúčastnili aj podnikateľky a manažérky z Českej republiky, Talianska, Nemecka, Chorvátska, Monaka a Ukrajiny. Celá organizácia bola mimoriadne náročná programovo aj organizačne. Tím spoločnosti getCLIENTS preukázal mimoriadnu profesionalitu, čím prispel k úspešnému priebehu celého podujatia.

Top Centrum podnikateliek