GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Firemný event

Keď firma chce posilniť vzťahy medzi zamestnancami!

​KLIENT

Hlavnou činnosťou spoločnosti je predaj distribučných kapacít, prevádzka a údržba plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej sa na Slovensku distribuuje prevažná väčšina celkového objemu zemného plynu.

ZADANIE

Vypracovanie kreatívneho návrhu a realizácia neformálneho letného športového podujatia pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov. Cieľom podujatia bolo odmeniť zamestnancov, potešiť ich, vytvoriť priestor na spoločnú zábavu s kolegami, priateľmi a rodinou v príjemnom prostredí. Podujatie pre cca 400 ľudí sa malo konať mimo Bratislavy a našou úlohou bolo zabezpečiť celodenný program pre rôzne vekové kategórie.

VÝZVY

Pripraviť celodenný program pre rôzne vekové skupiny tak, aby sa zachovala rovnováha medzi športom a zábavou, a zároveň vytvoriť priestor na kolektívne a individuálne aktivity. Vzhľadom na miesto konania (exteriér) a veľký počet účastníkov bolo veľkou výzvou aj zabezpečenie plnohodnotného „mokrého variantu“ a zvládnutie logistiky.

NÁŠ PRÍSTUP

Pre klienta sme pripravili kreatívny návrh podujatia, ktoré sa nieslo v duchu letného pikniku. Umiestnili sme ho na rozľahlý ranč, ktorý poskytol nádhernú prírodnú scenériu a skoro až dovolenkovú atmosféru. Pre účastníkov sme pripravili mix športových a kreatívnych aktivít. Pripravili sme aj zázemie pre sociálne a spoločenské aktivity. Na účastníkov v areáli čakalo celkovo 20 atrakcií a aktivít.

Predajom výrobkov miestnych chránených dielní sme podujatiu dodali punc dobročinnosti. Denné aktivity vyvrcholili večernou zábavou, počas ktorej boli vyhlásení víťazi jednotlivých súťaží a odovzdané ceny. Veľký dôraz sme kládli na personálne zabezpečenie podujatia – výber moderátora, animátorov, rozhodcov, hostesiek atď.

VÝSLEDOK

Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom. Zamestnanci ocenili najmä miesto konania, pestrý program a prítomnosť takmer celého vrcholového a výkonného manažmentu spoločnosti. Podujatie posilnilo vzťahy v jednotlivých pobočkách, zvýšilo motiváciu zamestnancov a prispelo k zlepšeniu imidžu firmy.

Naša spoločnosť organizovala v roku 2014 v spolupráci s agentúrou getCLIENTS zábavno-športové podujatie Deň rodiny a priateľov SPP - distribúcia pre svojich zamestnancov a ich rodiny. Prístup agentúry pri príprave podujatia bol tvorivý, systematický, promptný a veľmi príjemný a ústretový s nefalšovaným nasadením. Komunikácia, ktorú pri plnení požiadaviek nás ako klienta, či už v procese zabezpečovania podujatia, počas neho, ale aj po úspešnej realizácii, definitívne prispela k naozaj dobrému pocitu zo spolupráce, ktorá sa nekončí ani po odchode hostí. Vzhľadom na spokojnosť tlmočenú zo strany účastníkov podujatia radi odporúčame služby agentúry getCLIENTS, ktoré sú z našej skúsenosti šité na mieru potrebám klienta, domyslené a prepracované do detailov.

SPP-distribúcia, a.s.