GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Recyklujte sa!

Už ste niekedy počuli slovo recyklovať aj v inom význame ako environmentálnom? Na Slovensku a ani v anglicky hovoriacom svete asi nie. Zato Španieli ho zvyknú používať v súvislosti s celoživotným vzdelávaním.

Inak povedané vždy, keď si svoje súčasné znalosti rozširujú o nové vedomosti, dopĺňajú o najnovšie poznatky alebo ak získavajú znalosti v úplne novej oblasti, ktorej sa chcú naplno venovať.

Ak aj vy máte záujem držať krok s dobou, tak neustále učenie sa je nevyhnutné. Výhodou je, že dnes je to jednoduchšie ako v minulosti. Vďaka internetu. V pohode, z domu a za minimálne náklady. Takže niet sa na čo vyhovárať. Možností je neúrekom: webináre, e-books, alebo len obyčajné „browsovanie“ môže doplniť znalosť o téme, ktorú čítate po prvýkrát… A ani klasika sa nestratila: knižka v ruke či seminár s prednášajúcim. Každému podľa jeho gusta.

Brian Tracy v knižke „Žiadne vyhovorky!“ radí tri kroky ako sa stať najlepším vo svojej oblasti:

1. čítať o svojej oblasti 60 minúť denne

2. počúvať vzdelávacie audioprogramy v aute

3. pravidelne sa zúčastňovať na kurzoch a seminároch vo svojej oblasti

Inak povedané vytvoriť si návyk kontinuálneho učenia. Ja som „nabehla“ na čítanie hneď zrána. Namiesto cvičenia (čo odporúčajú iní známi guru), sa rada naštartujem niečím, čo ma zaujíma a deň sa hneď zdá zaujímavejším.

Prichádza zmena času a s tým aj kratšie dni. Tak namiesto telky sa pozrite na to, čo by mohlo byť pre vás zaujímavé a vyberte si pre vás najvhodnejšiu formu učenia. Jesenná depka tak nebude mať šancu.

Držím palce!

Spoločnosť getCLIENTS v roku 2013 zabezpečovala pre Top centrum podnikateliek organizáciu Európskeho dňa podnikateliek a manažérok, ktorý sa konal prvý raz v Európe. Na trojdňovom podujatí pod záštitou manželky prezidenta pani Silvie Gašparovičovej sa okrem podnikateliek zo Slovenska zúčastnili aj podnikateľky a manažérky z Českej republiky, Talianska, Nemecka, Chorvátska, Monaka a Ukrajiny. Celá organizácia bola mimoriadne náročná programovo aj organizačne. Tím spoločnosti getCLIENTS preukázal mimoriadnu profesionalitu, čím prispel k úspešnému priebehu celého podujatia.

Top Centrum podnikateliek