GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Recyklujte sa!

Už ste niekedy počuli slovo recyklovať aj v inom význame ako environmentálnom? Na Slovensku a ani v anglicky hovoriacom svete asi nie. Zato Španieli ho zvyknú používať v súvislosti s celoživotným vzdelávaním.

Inak povedané vždy, keď si svoje súčasné znalosti rozširujú o nové vedomosti, dopĺňajú o najnovšie poznatky alebo ak získavajú znalosti v úplne novej oblasti, ktorej sa chcú naplno venovať.

Ak aj vy máte záujem držať krok s dobou, tak neustále učenie sa je nevyhnutné. Výhodou je, že dnes je to jednoduchšie ako v minulosti. Vďaka internetu. V pohode, z domu a za minimálne náklady. Takže niet sa na čo vyhovárať. Možností je neúrekom: webináre, e-books, alebo len obyčajné „browsovanie“ môže doplniť znalosť o téme, ktorú čítate po prvýkrát… A ani klasika sa nestratila: knižka v ruke či seminár s prednášajúcim. Každému podľa jeho gusta.

Brian Tracy v knižke „Žiadne vyhovorky!“ radí tri kroky ako sa stať najlepším vo svojej oblasti:

1. čítať o svojej oblasti 60 minúť denne

2. počúvať vzdelávacie audioprogramy v aute

3. pravidelne sa zúčastňovať na kurzoch a seminároch vo svojej oblasti

Inak povedané vytvoriť si návyk kontinuálneho učenia. Ja som „nabehla“ na čítanie hneď zrána. Namiesto cvičenia (čo odporúčajú iní známi guru), sa rada naštartujem niečím, čo ma zaujíma a deň sa hneď zdá zaujímavejším.

Prichádza zmena času a s tým aj kratšie dni. Tak namiesto telky sa pozrite na to, čo by mohlo byť pre vás zaujímavé a vyberte si pre vás najvhodnejšiu formu učenia. Jesenná depka tak nebude mať šancu.

Držím palce!

V decembri 2013 sme usporadúvali event pre najvýznamnejších klientov spoločnosti SPP-distribúcia. Na zorganizovanie eventu sme si vybrali firmu getCLIENTS. So službami agentúry sme boli veľmi spokojní. Najviac oceňujeme ľudský prístup a promptné a flexibilné riešenie každej požiadavky, ktorá z našej strany vystala.

SPP-distribúcia, a.s.