GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Kvalita pracovného prostredia ako faktor úspechu

V súčasnom konkurenčnom prostredí sú pozitívna pracovná atmosféra, príjemný interiér a kvalitné sociálne vzťahy na pracovisku dôležitými faktormi a predstavujú konkurenčnú výhodu. Spokojnosť zamestnanca sa odráža aj na jeho výslednom pracovnom výkone.

V súčasnom konkurenčnom prostredí sú pozitívna pracovná atmosféra, príjemný interiér a kvalitné sociálne vzťahy na pracovisku dôležitými faktormi a predstavujú konkurenčnú výhodu. Spokojnosť zamestnanca sa odráža aj na jeho výslednom pracovnom výkone. Tvorba interiéru ma minimalizovať negatívne vplyvy, využívať ergonómiu v pracovnom interiéri a vytvárať podmienky pre zdravé a podnetné prostredie.

Pri návrhu pracovných priestorov je potrebné brať do úvahy funkčnosť, farebnosť, estetiku ale aj firemnú kultúru a identitu.

DISPOZÍCIA – Základom pri zariaďovaní je dispozičná schéma, ktorá musí vychádzať z organizačnej štruktúry firmy a rozdeliť vznikajúci priestor do pracovných zón s rozličnými funkciami. Pracovné zóny s pracovnými stolmi, priestor na komunikáciu, priestor pre prijímanie klientov, či brainstorming.

ERGONÓMIA – Ergonómia by mala byť pri tvorbe jednou z primárnych požiadaviek aby sa vytvorilo prostredie, kde zamestnanec bude schopný sústrediť sa na výkon bez toho, aby bol ovplyvňovaný hlukom, slabým alebo predimenzovaným osvetlením, či nevyhovujúcou stoličkou.

AKUSTIKA – Pri návrhu interiéru administratívnych priestorov, treba brať do úvahy predovšetkým akustiku v miestnosti, aby sa vytvorilo prostredie vhodné na koncentráciu pozornosti pri riešení úloh, na ktorých zamestnanci pracujú. V prípade potreby sa zvuky a nežiaduce ruchy dajú stlmiť napr. použitím kobercov, sklenených priečok či panelov umiestnených na stenách a stropoch. Mnohé z nich už spĺňajú tie najprísnejšie kritériá na kvalitu a dizajn.

SVETELNÝ KOMFORT – Správny typ a charakter osvetlenia zabezpečuje komfort a tým vplýva na pracovný výkon. Súčasné moderné svietidlá prispievajú nielen k celkovej atmosfére miestností ale pri správnom výbere na báze LED diód vedia ušetriť až 50 % energie.

FAREBNOSŤ – Farby podvedomé vplývajú na naše prežívanie, ovplyvňujú nálady a aktuálny stav. Vhodne a s citom použité farby sú jedným z najpôsobivejších nástrojov pri vytváraní atmosféry v interiéri.

Výsledkom by malo byť prostredie s príjemnou, stimulačnou atmosférou, ktoré motivuje zamestnancov ku kvalitnejším výkonom.

We found in getCLIENTS that sensitivity, high attention and deep understanding that are crucial when communicating for the nonprofit sector. getCLIENTS consultants are very professional, solution-oriented, proactively trying to identifying new PR opportunities. They manage to successfully promote our projects in Slovak media, in times when journalists’ attention is directed mostly on the economic and political scene, and less on issues such as social integration, education, contemporary culture.

Die ERSTE österreichische Spar-Casse Privatstiftung, Viedeň