GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Kvalita pracovného prostredia ako faktor úspechu

V súčasnom konkurenčnom prostredí sú pozitívna pracovná atmosféra, príjemný interiér a kvalitné sociálne vzťahy na pracovisku dôležitými faktormi a predstavujú konkurenčnú výhodu. Spokojnosť zamestnanca sa odráža aj na jeho výslednom pracovnom výkone.

V súčasnom konkurenčnom prostredí sú pozitívna pracovná atmosféra, príjemný interiér a kvalitné sociálne vzťahy na pracovisku dôležitými faktormi a predstavujú konkurenčnú výhodu. Spokojnosť zamestnanca sa odráža aj na jeho výslednom pracovnom výkone. Tvorba interiéru ma minimalizovať negatívne vplyvy, využívať ergonómiu v pracovnom interiéri a vytvárať podmienky pre zdravé a podnetné prostredie.

Pri návrhu pracovných priestorov je potrebné brať do úvahy funkčnosť, farebnosť, estetiku ale aj firemnú kultúru a identitu.

DISPOZÍCIA – Základom pri zariaďovaní je dispozičná schéma, ktorá musí vychádzať z organizačnej štruktúry firmy a rozdeliť vznikajúci priestor do pracovných zón s rozličnými funkciami. Pracovné zóny s pracovnými stolmi, priestor na komunikáciu, priestor pre prijímanie klientov, či brainstorming.

ERGONÓMIA – Ergonómia by mala byť pri tvorbe jednou z primárnych požiadaviek aby sa vytvorilo prostredie, kde zamestnanec bude schopný sústrediť sa na výkon bez toho, aby bol ovplyvňovaný hlukom, slabým alebo predimenzovaným osvetlením, či nevyhovujúcou stoličkou.

AKUSTIKA – Pri návrhu interiéru administratívnych priestorov, treba brať do úvahy predovšetkým akustiku v miestnosti, aby sa vytvorilo prostredie vhodné na koncentráciu pozornosti pri riešení úloh, na ktorých zamestnanci pracujú. V prípade potreby sa zvuky a nežiaduce ruchy dajú stlmiť napr. použitím kobercov, sklenených priečok či panelov umiestnených na stenách a stropoch. Mnohé z nich už spĺňajú tie najprísnejšie kritériá na kvalitu a dizajn.

SVETELNÝ KOMFORT – Správny typ a charakter osvetlenia zabezpečuje komfort a tým vplýva na pracovný výkon. Súčasné moderné svietidlá prispievajú nielen k celkovej atmosfére miestností ale pri správnom výbere na báze LED diód vedia ušetriť až 50 % energie.

FAREBNOSŤ – Farby podvedomé vplývajú na naše prežívanie, ovplyvňujú nálady a aktuálny stav. Vhodne a s citom použité farby sú jedným z najpôsobivejších nástrojov pri vytváraní atmosféry v interiéri.

Výsledkom by malo byť prostredie s príjemnou, stimulačnou atmosférou, ktoré motivuje zamestnancov ku kvalitnejším výkonom.

Firma getCLIENTS pre nás usporiadala v roku 2014 až dve podujatia – novoročný večierok pre zamestnancov vo februári a teambuilding počas letných mesiacov. So službami agentúry getCLIENTS sme boli veľmi spokojní. My aj naši zamestnanci nesmierne oceňujú originalitu, partnerský prístup a najmä precízne prevedenie všetkých nápadov. Taktiež oceňujeme fakt, že všetci dodávatelia, s ktorými agentúra pracuje sú profesionáli vo svojich oblastiach. Z každého podujatia, ktoré pre nás getCLIENTS organizovali, sme mali dojem, že majiteľkám nesmierne záleží na tom, aby bolo podujatie jedinečné a nezabudnuteľné. Na agentúru getCLIENTS sa radi obrátime aj v budúcnosti.

DuPont Slovakia s.r.o.