GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Hodnotíme prínos mimovládok tak ako štát?

Ak rozbiehate nový projekt alebo štartujete vlastnú mimovládku, asi v prvom rade rozmýšľate čo chcete riešiť či komu pomôcť. Mnohokrát hnacím motívom je osobná skúsenosť alebo snaha poskytnuť služby, ktoré ani biznis ani štát neponúka. Ako často si však spravíte ekonomickú analýzu prínosu vašej aktivity? Ak budete žiadať o podporu štátu, je dobré ju mať pripravenú.

Nová iniciatíva vlády totiž plánuje efektívnejšie vynakladať peniaze občanov, a preto rozbieha projekt Hodnota za peniaze. „Chceme zreformovať a zefektívniť pravidlá, procesy tak, aby napomáhali prijímať zmysluplné a dobré rozhodnutia,“ spresnil zámer celého projektu minister financií počas tlačovej konferencie zvolanej koncom júla. Základom majú byť analýzy opierajúce sa o dáta, ktoré bude mať štátna správa k dispozícii.

Hoci v súčasnosti projekt nepokrýva všetky oblasti štátnych výdavkov, treba byť pripravený. Zatiaľ sa pod drobnohľad dostávajú výdavky rezortov zdravotníctva, dopravy a informatizácie. Avšak, ak je zámerom vlády „zmodernizovať“ pravidlá, tak skúsenosti z jedného sektoru môžu byť inšpiráciou pre tvorbu pravidiel či pre spôsob posudzovania v rámci inej oblasti výdavkov štátu.

A čo s tým majú neziskovky?

Ak rozhodujúcim kritériom pri udeľovaní štátnych financií bude dopad projektu, prihliadajúc aj na jeho ekonomickú efektívnosť, potom mimovládky by mohli byť v mnohých prípadoch tým správnym prijímateľom. Tie totiž vedia šetriť verejné financie alebo ponúknuť „lepšiu hodnotu za financie (štátu)“, teda to, čo od projektu očakáva minister financií.

Hoci zber dát a analýzy chce štát pripravovať v rámci svojich kapacít, mimovládky (tie, čo tak zatiaľ nerobia) by mohli zhromažďovať informácie a vo vlastnej réžiich následné posudzovať. Obohatenie argumentácie o ekonomické aspekty môže byť prospešné pri získavaní zdrojov, a to nielen štátnych.

Ako na to?

Inšpirovať sa dá príkladom uvedenom v analýze Inštitútu finančnej politiky (pôsobiaceho na Ministerstve financií SR), ktorú pripravil v rámci projektu Hodnota za peniaze. Autori analýzy sa pozreli na program Chráň sa sám realizovaný OZ Odyseus, ktorý pomáha meniť návyky užívateľov drog. Zamerali sa na dva vplyvy, ktorých hodnotu vedeli exaktne vyjadriť: úspory nákladov na liečbu a zvýšenie kvality života.

A ako zhodnotili projekt? „ Po zohľadnení všetkých známych faktorov je zrejmé, že projekt Chráň sa sám je vysoko nákladovo efektívny. Súčasná hodnota benefitov prevyšuje náklady 2,9-krát, teda každé vložené euro vygeneruje prínosy v hodnote takmer troch eur,“ zhrnuli autori.

Inšpirovalo vás to?

S firmou getCLIENTS sme spolupracovali na pre nás špecifickom a výnimočnom projekte v oblasti, kde sme mali nulové skúsenosti. Ich prístup bol vysoko profesionálny, boli ústretoví, nápomocní a najmä veľmi trpezliví. Výsledok bol prínosný a boli sme s ním nad naše očakávania spokojní. Škoda, že sme sa k podobnej príležitosti odvtedy nedostali, spoluprácu by sme si určite radi zopakovali.

ESTEN s.r.o., Košice