GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Archívne

voľby

  1. Ako zviditeľniť svoju tému pred voľbami?

    Ako zviditeľniť svoju tému pred voľbami?

    Ako v tomto období pritiahnuť pozornosť médií a hlavne politikov s mnohokrát marginálne vnímanou témou?

    VIAC

Firma getCLIENTS pre nás usporiadala v roku 2014 až dve podujatia – novoročný večierok pre zamestnancov vo februári a teambuilding počas letných mesiacov. So službami agentúry getCLIENTS sme boli veľmi spokojní. My aj naši zamestnanci nesmierne oceňujú originalitu, partnerský prístup a najmä precízne prevedenie všetkých nápadov. Taktiež oceňujeme fakt, že všetci dodávatelia, s ktorými agentúra pracuje sú profesionáli vo svojich oblastiach. Z každého podujatia, ktoré pre nás getCLIENTS organizovali, sme mali dojem, že majiteľkám nesmierne záleží na tom, aby bolo podujatie jedinečné a nezabudnuteľné. Na agentúru getCLIENTS sa radi obrátime aj v budúcnosti.

DuPont Slovakia s.r.o.