GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


Cookies

In order to ensure the proper functioning of this website, we sometimes store small data files on your device, cookies. This is the common practice of the most major websites.

WHAT IS A COOKIE FILE?

Cookies are small text files that a web site saves on your computer or mobile device when you are browsing. Thanks to this file, your browser keeps information about your steps and preferences (such as your login name, language, font size, and other settings) for a certain time, so you do not have to retype it when you next time visit or browse.


​HOW TO CHECK COOKIES

You can review and / or delete cookies at your discretion. You can clear all cookies stored on your computer and set most browsers to prevent them from being stored. In this case, however, you may have to manually modify some settings for each site visit, and some services and features may not function properly.

Firma getCLIENTS pre nás usporiadala v roku 2014 až dve podujatia – novoročný večierok pre zamestnancov vo februári a teambuilding počas letných mesiacov. So službami agentúry getCLIENTS sme boli veľmi spokojní. My aj naši zamestnanci nesmierne oceňujú originalitu, partnerský prístup a najmä precízne prevedenie všetkých nápadov. Taktiež oceňujeme fakt, že všetci dodávatelia, s ktorými agentúra pracuje sú profesionáli vo svojich oblastiach. Z každého podujatia, ktoré pre nás getCLIENTS organizovali, sme mali dojem, že majiteľkám nesmierne záleží na tom, aby bolo podujatie jedinečné a nezabudnuteľné. Na agentúru getCLIENTS sa radi obrátime aj v budúcnosti.

DuPont Slovakia s.r.o.