GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


NAŠE PRODUKTY

Aj v tomto máme prsty!

Máme veľa nápadov, a tak okrem služieb pre našich klientov robíme aj vlastné projekty. Nie sú to investičné esá, ale prinášajú nám veľa radosti, sú užitočné a často inšpirujú druhých k zlepšovaniu ich produktov.

Our products

Kód PORADA

Podujatia zo série Kód Porada sú určené všetkým ženám, ktoré sa zaujímajú o svet okolo seba, majú chuť učiť sa nové veci, ambíciu nastaviť si život k vlastnej spokojnosti, obohacovať sa o stretávanie sa s inšpiratívnymi ľuďmi a zorientovať sa v dobe presýtenej informáciami.

Rozličné formáty, aktuálne témy, zaujímaví hostia a samotná atmosféra týchto stretnutí robia z našich Porád atraktívne podujatia.

Aktuálny zoznam podujatí dopĺňame na stránke getADVANTAGE.

getADVANTAGE

V roku 2014 sme vytvorili samostatnú líniu našich produktov s názvom getADVANTAGE.

Ako prvé uzrelo svetlo sveta vzdelávacie centrum pre neziskové organizácie. Unikátny model ponúka tréningy, ktoré boli dovtedy pre svet neziskoviek nedostupné. A keďže nevieme veci len tak odfláknuť, prizvali sme na slovo vzatých odborníkov a nadviazali sme spoluprácu s renomovanými vzdelávacími inštitúciami, ktoré využívajú moderné učebné metódy. Prvé výsledky sa dostavili už po dvoch rokoch, keď nás oslovili zahraničné firmy, aby sme pripravili tréningy pre ich partnerov.

getADVANTAGE je veľká vec, a preto má vlastnú webovú stránku: www.getadvantage.sk.

getREADY - Lab pre budúcnosť

V roku 2018 sme založili občianske združenie getREADY - Lab pre budúcnosť. A veľmi sa z tohto kroku tešíme, pretože dôvod, ktorý sme na založenie združenia mali, je jednoduchý - chceme posunúť naše aktivity zamerané na vzdelávanie, osobný rozvoj, spoluprácu vpred. Aktivity dopĺňame aj o zbery dát, analýzy a prieskumy.

Pre občianske združenie sme vytvorili samostatnú web stránku www.getready.sk.

Naša spoločnosť organizovala v roku 2014 v spolupráci s agentúrou getCLIENTS zábavno-športové podujatie Deň rodiny a priateľov SPP - distribúcia pre svojich zamestnancov a ich rodiny. Prístup agentúry pri príprave podujatia bol tvorivý, systematický, promptný a veľmi príjemný a ústretový s nefalšovaným nasadením. Komunikácia, ktorú pri plnení požiadaviek nás ako klienta, či už v procese zabezpečovania podujatia, počas neho, ale aj po úspešnej realizácii, definitívne prispela k naozaj dobrému pocitu zo spolupráce, ktorá sa nekončí ani po odchode hostí. Vzhľadom na spokojnosť tlmočenú zo strany účastníkov podujatia radi odporúčame služby agentúry getCLIENTS, ktoré sú z našej skúsenosti šité na mieru potrebám klienta, domyslené a prepracované do detailov.

SPP-distribúcia, a.s.