GetClients - riadenie vzťahov so zákazníkmi

riadenie vzťahov so zákazníkmi


5 najvýraznejších trendov v oblasti vzdelávania

​Prečo sa vôbec zamýšľať nad zvyšovaním efektívnosti a produktívnym trávením času? Žeby preto, že väčšina ľudí chce byť úspešná, alebo to aspoň tvrdí? Alebo preto, že sivý priemer sa v podnikaní ocenenia nedočká? Či jednoducho preto, že všetci túžime využiť svoju veľkú šancu?

Prečo sa vôbec zamýšľať nad zvyšovaním efektívnosti a produktívnym trávením času? Žeby preto, že väčšina ľudí chce byť úspešná, alebo to aspoň tvrdí? Alebo preto, že sivý priemer sa v podnikaní ocenenia nedočká? Či jednoducho preto, že všetci túžime využiť svoju veľkú šancu?

Tí naozaj úspešní nenechávajú nič na náhodu. Sú disciplinovaní, sústredení, stále hľadajú nové a nové spôsoby, ako dosiahnuť cieľ. Chcú byť efektívnejší ako konkurenti a schopní postrehnúť skryté príležitosti aj v permanentne sa meniacom prostredí. Skúsenosť však ukazuje, že vedomosti a zručnosti nie sú všetko – kľúčový je postoj k ich získavaniu a rozvoju.

Keď príde reč na vzdelávanie a rozvoj ľudí, najčastejšou pripomienkou je nedostatok času, či už na strane manažérov, alebo pracovníkov. Nastáva klasická situácia – niektoré procesy potrebujú očividne zmenu, ale keďže nefungujú tak, ako by mali, nie je čas na ich zlepšenie. Nedostatok času na vzdelávanie môže vytvoriť začarovaný kruh, kde sa veci len ďalej zhoršujú.

A pritom nedostatok času je často len subjektívny pocit. Organizácie, ktoré chcú vyniknúť, ho musia čo najskôr prekonať. Ak budú so vzdelávaním čakať dovtedy, kým bude jeho potreba biť do očí, bude už neskoro.

Ale neprepadajte panike! Vzdelávanie je proces, ktorý sa nekončí získaním vysokoškolského titulu či dovŕšením tridsiateho roku života. Každý sa snaží napredovať, učiť sa nové veci, pričom tie nemusia súvisieť len s profesionálnym životom. Nie je tajomstvom, že niektoré korporácie uprednostňujú na pozície vo vrcholovom manažmente zamestnancov, ktorí sa snažia vyvážiť kariéru osobnými záujmami. Svoju osobnosť rozvíjajú komplexne, vďaka čomu sú otvorenejší, vnímavejší a kreatívnejší aj v práci.

Najvýraznejšie trendy v oblasti vzdelávania sa dajú zhrnúť do nasledujúcich piatich bodov:

Diverzifikácia pracovných štýlov

V súčasnosti môžeme na pracoviskách vidieť tri výrazne odlišné generácie – každá má vlastné hodnoty a požiadavky na zamestnávateľov. Firmy by sa mali ubezpečiť, že tieto rozdiely sa dajú prekonať a zamestnanci dokážu fungovať ako jeden tím.

Generácia Y

Generácia Y prináša nové požiadavky na zručnosti manažérov. Zamestnávatelia naberajú talentovaných ľudí, ale musia im vytvoriť priaznivé pracovné podmienky a ďalej rozvíjať ich schopnosti, inak ich získa konkurencia. Aj pracovisko sa musí prispôsobiť aktuálnemu trendu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Technológie menia spôsob školení

V poslednom čase sme svedkami rozvoja nových možností vzdelávania pomocou moderných technológií: podcasty, telesemináre, on-line vzdelávanie, webináre atď.

Vzdelávanie podľa zamestnancov

V rozhodovaní o type a forme tréningov majú čoraz väčšie slovo zamestnanci. Firmy preferujú tréningy, ktoré im zabezpečia uspokojivú návratnosť investície (ROI) a zároveň zvýšia lojalitu zamestnancov.

Možností je čoraz viac

Možností vzdelávania sa stále pribúda. Vďačíme za to technologickým inováciám, ako aj rastúcej potrebe firiem ustavične pracovať na rozvoji svojich zamestnancov, aby boli schopné udržať si kvalifikovanú pracovnú silu (možnosť ďalšieho vzdelávania je podľa prieskumov jedným z piatich najdôležitejších faktorov, ktoré ľudia zvažujú pri zmene zamestnania) a zároveň aj krok s meniacim sa ekonomickým prostredím.

Existuje teória, podľa ktorej naše názory, myšlienky a nápady formuje a ovplyvňuje päť ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Ubezpečte sa, že máte okolo seba ľudí, ktorí vám pomáhajú posúvať sa dopredu, inšpirujú vás a majú rovnaký postoj k vzdelávaniu. Jednoducho povedané, neťahajú vás dolu!


Naša spoločnosť organizovala v roku 2014 v spolupráci s agentúrou getCLIENTS zábavno-športové podujatie Deň rodiny a priateľov SPP - distribúcia pre svojich zamestnancov a ich rodiny. Prístup agentúry pri príprave podujatia bol tvorivý, systematický, promptný a veľmi príjemný a ústretový s nefalšovaným nasadením. Komunikácia, ktorú pri plnení požiadaviek nás ako klienta, či už v procese zabezpečovania podujatia, počas neho, ale aj po úspešnej realizácii, definitívne prispela k naozaj dobrému pocitu zo spolupráce, ktorá sa nekončí ani po odchode hostí. Vzhľadom na spokojnosť tlmočenú zo strany účastníkov podujatia radi odporúčame služby agentúry getCLIENTS, ktoré sú z našej skúsenosti šité na mieru potrebám klienta, domyslené a prepracované do detailov.

SPP-distribúcia, a.s.